Nieuws

Lac du Der 2021

Onze uitstap naar Lac du Der was een succes!

Wij (Jan, Wim en Tom) vertrokken woensdag 10 november richting Lac du Der. Na een rit van 4 uur waren we net op tijd ter plaatse om de zonsondergang mee te maken, het moment waarop kraanvogels, na het foerageren op de velden, terug naar het meer keren om er te overnachten. Een magisch moment. Toch voelde het meer vrij 'leeg' aan. Na een lange blokkage door de mist van de vorige dagen hebben vele kraanvogels ervan geprofiteerd hun trektocht naar het zuiden verder te zetten nu het weer even beter was.

Donderdag was een dag om snel te vergeten: dichte mist (zichtbaarheid van minder dan 100 meter) zorgde ervoor dat we letterlijk niet veel zagen. Woensdagavond en in de nacht van woensdag op donderdag zouden er 32.000 kraanvogels uit het noorden toegekomen zijn, maar velen zijn omwille van de mist onmiddellijk doorgetrokken, helaas.

Vrijdag was een prachtige dag, we stippelden het parcours uit van onze wandeling die op zaterdag zou plaatsvinden. Onder een aangenaam zonnetje en een blauwe lucht genoten we van een overvliegende rode wouw, 3 zeearenden, torenvlakjes en natuurlijk ook kraanvogels.

Zaterdag was het hoogtepunt van onze uitstap: in de namiddag maken we zes enthousiaste vogelkijkers wegwijs rond het meer. Waar het heel de voormiddag miezerde, bleef het tijdens onze uitstap gelukkig droog. Startten deden we aan het ornithologisch centrum, waar we kort de kijkhut bezochten. Vervolgens maakten we een stevige wandeling op de dijk. Op tijd en stond hielden we halt om met verrekijker en telescoop de verschillende soorten in beeld te brengen. We zagen kraanvogels, verschillende soorten eenden, aalscholvers, reetjes, een torenvalkje dat zich als model gedroeg en als hoogtepunt een overvliegende zeearend. Nadien bezochten we een andere kijkhut waar we getrakteerd werden op de grote beverrat-show. Afsluiten deden we dan weer op de dijk waar we een (beperkt) aantal kraanvogels naar het meer zagen terugkeren.

Als toemaatje nodigde Wim de deelnemers uit om 's avonds in avant-première zijn uiteenzetting over 'de grauwe kiekendief, van 2015 tot nu' bij te wonen, die 10 december in Veurne te volgen is (meer info hier). De woonkamer van ons vakantiehuisje werd omgetoverd tot een aangepast seminarielokaal, de aanwezigen kregen aangepast kiekjesbier aangeboden. De uiteenzetting werd goedgekeurd, alsook het bier, getuige de vele positieve reacties nadien.

Zondagochtend genoten we nog een laatste keer van de vertrekkende kraanvogels en konden we ons lijstje met gespotte vogels nog een beetje uitbreiden. Voldaan trokken we rond de middag terug huiswaarts. Dit is voor herhaling vatbaar!

De vogels die wij zagen:

1. Blauwe kiekendief   
2. Buizerd
3. Slechtvalk
4. Sperwer
5. Torenvalk
6. Rode wouw
7. Zeearend
8. Kuifduiker
9. Fuut
10. Dodaars
11. Kauw
12. Roek
13. Zwarte kraai
14. Gaai
15. Ekster
16. Kramsvogel
17. Koperwiek
18. Merel
19. Grote lijster
20. Zanglijster
21. Koolmees
22. Pimpelmees
23. Putter
24. Staartmees
25. Vink
26. Winterkoning
27. Roodborst
28. Rietgors
29. Witte kwikstaart
30. Boomklever
31. Boomkruiper
32. Kleine zilverreiger  
33. Grote zilverreiger
34. Blauwe reiger
35. Ooievaar
36. Kraanvogel
37. Waterpieper
38. Graspieper
39. Veldleeuwerik
40. Cetti’s zanger
41. Tjiftjaf
42. Huismus
43. Kievit
44. Wulp
45. Aalscholver
46. Waterhoen
47. Meerkoet
48. Pijlstaart
49. Smient
50. Wilde eend
51. Krakeend
52. Slobeend
53. Wintertaling
54. Tafeleend
55. Knobbelzwaan
56. Grauwe gans
57. Watersnip
58. Houtduif
59. Grote bonte specht 
60. Groene specht
61. IJsvogel
62. Kokmeeuw
63. Zilvermeeuw

Over NatureWalks

NatureWalks vzw groepeert een aantal mensen met eenzelfde passie, namelijk de natuur. De ene al wat meer ervaren dan de andere, proberen zij allen hun passie en kennis over te brengen op anderen door middel van opleidingen en uitstappen. Fotografie is een onderdeel van onze passie. De focus ligt voornamelijk op vogels.

Laatste Nieuws

07 november 2023
16 oktober 2023
16 september 2023
07 maart 2023